Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.lakatosmark.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.lakatosmark.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft.

Székhely címe: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88.

Cégjegyzékszám: 19-09-521651

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Fogyasztási cikk: ajándékkártya (a továbbiakban: ajándékkártya)

Adószám: 28966016-2-19

Bankszámlaszám : OTP Bank 11705008-22543796-00000000

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Székhely címe: 1015 Budapest, Batthyány u. 2.

E-mail: szalon@lakatosmark.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
  A megrendelés lépései:

  1. A regisztráció menete
  2. A kosár használata
  3. A megrendelés összeállítása
  4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
  5. A megrendelés elküldése
  6.  A megrendelés visszaigazolása
   Az adásvételi szerződés létrejötte:

   1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
   2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
   3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

Lehetséges fizetési módok

 1. Banki átutalás (előre utalás)
 2. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft., 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozatminta

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 83-85., 1. em. 15/A). Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

  • a vásárló nevét, címét,
  • a termék megnevezését, vételárát,
  • a vásárlás időpontját,
  • a panasz bejelentésének időpontját, a panasz leírását,
  • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
  • a kifogás rendezésének módját.

  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

  A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 2. Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe: szalon@lakatosmark.hu).
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 3. a vásárló nevét, címét,
 4. a termék megnevezését, vételárát,
 5. a vásárlás időpontját,
 6. a panasz bejelentésének időpontját,
 7. a panasz leírását,
 8. a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A szolgáltatással kapcsolatos általános szerződési feltételek

STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88., cégjegyzékszám: 19-09-521651, adószám: 28966016-2-19; mint Szalon) valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Szalon és Ügyfél a továbbiakban közösen: felek, külön-külön: fél) között a Szalon által az Ügyfél részére nyújtott fizikai közérzetet javító szolgáltatás valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: egyedi szerződés) hiányában a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 1. Szalon az egyedi szerződés szerint közérzetjavító, fodrászati és szépségápolási szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: szolgáltatások).
 2. Felek jogai és kötelezettségei:
  1. Szalon kötelezettséget vállal, hogy valamennyi szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja a vendégeinek.
  2. Szolgáltatás nyújtásának helye: 1015 Budapest, Batthyány u. 2 (továbbiakban: Lakatos Márk szalon). Szalon a szolgáltatásokat a személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Szalon valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
  3. Szalon az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Lakatos Márk Szalonban fogadja, és a felek által külön meghatározott szolgáltatást nyújtásában részesíti, mely szolgáltatásért a szalon díjazásra jogosult. Amennyiben az egyedi szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel egyedi szerződés a felek között nem kerül megkötésre, úgy a www.lakatosmark.hu honlapon aktuálisan feltüntetett díjat köteles Ügyfél az adott szolgáltatás ellenértékeként Szalon részére megfizetni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általános csomagoktól való eltérést, kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén a díjazás végösszegét egyénileg határozza meg a Szalon. Így annak pontos összegét mindenkor az egyedi szerződés tartalmazza.
  4. A Szalon köteles az Ügyfelet a szolgáltatás menetéről, írásban vagy telefonon előzetesen tájékoztatni. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az előzetes tájékoztatást megkapta.
  5. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni Szalont, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud.
   1. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására Szalon rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.
   2. Ügyfél a befoglalt szépítőnapok esetén, betegség vagy egyéb okora hivatkozva a a szépítő napot megelőző 10 munkanapig díjmentesen kérhet új időpontot. A befoglalt dátum előtt 10 munkanapnál rövidebb időtartamon belüli lemondás esetén, a lemondást kötbér terheli, melynek összege bruttó 30.000 Ft / időpont változtatás.
   3. Ügyfél jogosult előzetesen lemondási (storno) biztosítást kötni, mely esetben a lemondásért 10 munkanapon belül sem kell külön kötbért fizetnie. A lemondási storno biztosítási díj összege bruttó 15.000 Ft.
  6. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben Szalon jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.
  7. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Szalon a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat és kérdőívet, fotót előzetesen felkészülési célból megkaphassa, és vállalja, hogy a szolgáltatás alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik.
  8. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szalon működési rendjét tiszteletben tartani.
  9. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevétele során a személyzettel képességei és ismeretei szerint együttműködni ennek során:
   1. Tájékoztatni kell – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
   2. Szalon házirendjét betartani;
  10. Az Ügyfél köteles a Szalon által készített, a szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.
  11. A Szalon az Ügyfél adatainak kielemzését követően jogosult megtagadni a szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha
   1. a vizsgálat eredménye szerint a szépészeti beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;
   2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;
   3. Az adatfelvétel folyamán, vagy bármikor később az Ügyfél a pszichés állapota okán a szolgáltatás elvégzésére nem alkalmas.
  12. Szalon a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével, valamint az elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.
  13. Szalon az Ügyfélnek felróható magatartásra visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettség megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.
 3. Díjazás
  1. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéért szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Szalon csak a szolgáltatási díj teljes egészében történő kiegyenlítése esetén köteles elvégezni a felek által külön meghatározott szolgáltatást.
  2. Átalakító csomagok esetében Ügyfél a szolgáltatás díj 100%-át legkésőbb a foglalási napot megelőző 10. napig köteles kifizetni, melyről szalon számlát állít ki. A foglalás csak az utalást követően válik aktívvá.
  3. Szalon által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kiadott ajánlat mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Szalon a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult.
  4. Szalon – ellenkező megállapodás hiányában – az átalakító csomagok elvégzését a díj 100%-nak utalással történő rendezéséig megtagadhatja.
 4. Felelősség
  1. Szalon kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelőssége szerint, amelyet a Szalon – beleértve a személyzetet is – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a szalon – beleértve a személyzetet is – magatartásával állnak összefüggésben.
  2. Szalon mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a várható eredmény az ügyfél véleményétől és megítélésétől eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy szolgáltatások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Szalon esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.
  3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a beavatkozáskor közreműködő személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a beavatkozást felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el a legnagyobb körültekintéssel, gondossággal.
 5. Titoktartás, adatvédelem
  1. Szalon köteles a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.
  2. Szalon a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi X . tv., továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.
  3. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.
 6. ÁSZF hatálya
  1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött egyedi szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik
  2. Szalon fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására
 7. Záró rendelkezések
  1. Felek jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
  2. A mellékletek a jelen ASZF elválaszthatatlan részét képezik.
  3. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997.CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók.
  4. Szalon biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.

A jelen ÁSZF 2016. november 16-án lép hatályba.